تبلیغات

تبلیغات

تبدیل مجموعه مهم باستانی به چراگاه گوسفندان +عکس

مجموعه : مجله خبری
تبدیل مجموعه مهم باستانی به چراگاه گوسفندان +عکس
در هفته‌های اخیر، اخبار مربوط به جنگ لیبی و تحولات مرتبط با آن همواره تیتر اول رسانه‌های خبری دنیا را به خود اختصاص داده، اما در حاشیه درگیری‌های خونین و کشتار انسان‌های بیگناه در لیبی، برخی مسائل حاشیه‌ای نیز وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش ایربا، یکی از آثار طبیعی جنگ در هر کشوری، بی توجهی به آثار فرهنگی و نابودی میراث باستانی بشری است که طبعا لیبی نیز از این قاعده جدا نیست.

تصاویر زیر مربوط به «شهر کرینا» واقع در قلمرو یونان باستان (شرق لیبی امروزین) و در فاصله‌ای نه چندان دور از «منطقه بن قاضی» است که به تازگی نام آن به سبب تحرکات نیروهای مخالف قذافی بر سر زبان‌ها افتاده است.

کرینا که امروز در اطراف شهر «شحات» لیبی واقع شده، در دوران حاکمیت یونان باستان یکی از مستعمرات مهم به شمار می‌رفته و همواره به عنوان یکی از پنج شهر مهم تحت سلطه یونانیان در منطقه به شمار می رفته است.

به گزارش ایربا، این مجموعه باستانی که آثار قابل توجهی از دوران حکومت یونان باستان را در خود جای داده، به سبب بی توجهی حکومت لیبی و شاید تمرکز بی سابقه حاکمان این کشور بر جنگ با مخالفان داخلی از سویی و درگیری شدید با نیروهای خارجی از دیگر سو، به محلی برای بازی کودکان شهرهای پیرامون و چرای گوسفندان کشاورزان تبدیل شده است!

تبدیل مجموعه مهم باستانی به چراگاه گوسفندان +عکس

تبدیل مجموعه مهم باستانی به چراگاه گوسفندان +عکس


تبدیل مجموعه مهم باستانی به چراگاه گوسفندان +عکس

تبدیل مجموعه مهم باستانی به چراگاه گوسفندان +عکس


تبدیل مجموعه مهم باستانی به چراگاه گوسفندان +عکس

تبدیل مجموعه مهم باستانی به چراگاه گوسفندان +عکس


تبدیل مجموعه مهم باستانی به چراگاه گوسفندان +عکس

تبدیل مجموعه مهم باستانی به چراگاه گوسفندان +عکس


تبدیل مجموعه مهم باستانی به چراگاه گوسفندان +عکس


تبدیل مجموعه مهم باستانی به چراگاه گوسفندان +عکس

 
 
تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

تبلیغات