تبلیغات

تبلیغات

خرید یک انبار قدیمی با پول بازنشستگی

خرید یک انبار قدیمی با پول بازنشستگی

مردی در نیویورک هنگام بازنشستگی تصمیم گرفت پول خود را عاقلانه مصرف کند به همین خاطر یک خانه و چند هکتار زمین در پرتغال خرید-

این منزل مسکونی و زمین های اطرافش به خاطر اینکه هیچ وارثی نداشت توسط اداره مالیات به این فرد فروخته شد

درب انبار این خانه جوش داده شده بود و هیچ کس تا آن موقع تمایل به باز کردن اون و صرف هزینه برای باز کردنش نداشت

این فرد نیویورکی با صرف هزینه ای اندک درب انبار را بعد از سالها باز کرد!!!

خرید یک انبار قدیمی با پول بازنشستگی
The Barn
 
خرید یک انبار قدیمی با پول بازنشستگی
The doors were welded shut, but an angle grinder took care of that.
 
 
خرید یک انبار قدیمی با پول بازنشستگی
Fiat Cabriolet (1200 or 1500), Ford Cortina MKII, Mercedes Benz 180/190.
 
خرید یک انبار قدیمی با پول بازنشستگی
Aston Martin
 
خرید یک انبار قدیمی با پول بازنشستگی
Opel GT, Lotus Elan FHC, Lotus Super Seven Series IV, Lotus Elan DHC.
 
خرید یک انبار قدیمی با پول بازنشستگی
Porsche 356, Austin Healey Sprite MkII, Volvo PV 544, Ford Y  
 
خرید یک انبار قدیمی با پول بازنشستگی
 Giulietta Sprint, Giulia Sprint Speciale (SS), Nash Metropolitan.
 
خرید یک انبار قدیمی با پول بازنشستگی
Alfa Giulietta, Lotus Europa, another Lotus Elan FHC, Matra Djet
 
خرید یک انبار قدیمی با پول بازنشستگی
Lancia Flaminia Coup.
 
خرید یک انبار قدیمی با پول بازنشستگی
Abarth 1300 Scorpione.
 
خرید یک انبار قدیمی با پول بازنشستگی
 American (inspired) design.
 
خرید یک انبار قدیمی با پول بازنشستگی
Interior of Alfa Romeo.
 
خرید یک انبار قدیمی با پول بازنشستگی
Lancia Flaminia Coup, Peugeot 504 cabriolet & 404 cabriolet.
 
خرید یک انبار قدیمی با پول بازنشستگی
Mini, Alfa 1900 Super Sprint, Balilla.
 
خرید یک انبار قدیمی با پول بازنشستگی
Fiat Topolino II, Triumph TR4, Peugeot 202.
 
خرید یک انبار قدیمی با پول بازنشستگی
BMW V8, Formula racers, Chryslers, Mercedes, Austin A30.
 
خرید یک انبار قدیمی با پول بازنشستگی
BMW V8, Formula racers, Chryslers, Mercedes, Austin A30.
 

خرید یک انبار قدیمی با پول بازنشستگی

خرید یک انبار قدیمی با پول بازنشستگی

خرید یک انبار قدیمی با پول بازنشستگی

خرید یک انبار قدیمی با پول بازنشستگی

خرید یک انبار قدیمی با پول بازنشستگی

خرید یک انبار قدیمی با پول بازنشستگی

خرید یک انبار قدیمی با پول بازنشستگی
 
 
VALUED AT $35 MILLION  DOLLARS

 

تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

تبلیغات