تبلیغات

تبلیغات

رونمایی ازدستگاه مرده‌شور مکانیزه +عکس

مجموعه : گالری عکس روز
رونمایی ازدستگاه مرده‌شور مکانیزه +عکس

دستگاه مرده شور مکانیزه صبح روز دوشنبه در بهشت رضا (ع) با حضور خبرنگاران رسانه ها در مشهد رونمایی شد.

 

 رونمایی ازدستگاه مرده‌شور مکانیزه +عکس

  

 رونمایی ازدستگاه مرده‌شور مکانیزه +عکس

 

 رونمایی ازدستگاه مرده‌شور مکانیزه +عکس

 رونمایی ازدستگاه مرده‌شور مکانیزه +عکس

 

 رونمایی ازدستگاه مرده‌شور مکانیزه +عکس

 

 رونمایی ازدستگاه مرده‌شور مکانیزه +عکس

 

 رونمایی ازدستگاه مرده‌شور مکانیزه +عکس

 

 رونمایی ازدستگاه مرده‌شور مکانیزه +عکس

  

 رونمایی ازدستگاه مرده‌شور مکانیزه +عکس

 

 رونمایی ازدستگاه مرده‌شور مکانیزه +عکس

 

 رونمایی ازدستگاه مرده‌شور مکانیزه +عکس

 

 

تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

تبلیغات