تبلیغات

تبلیغات

لباس مردم عرب خوزستان (عکس)

لباس مردم عرب خوزستان (عکس)
منبع: سایت انسان شناسی و فرهنگ
روستای سید محمد تفاخ (الهدامة) – شمال خوزستان – بهار 1390

عکس: قاسم منصور آل کثیر


تبلیغات