تبلیغات

تبلیغات

23 هدف ترکیه برای سال 2023

مجموعه : مجله خبری
حزب عدالت و توسعه اهداف و برنامه های خود تا سال 2023 را به شرح زیر منتشر کرد:

1) درآمد ملی ترکیه  به سطح 2 تریلیون دلار افزایش داده خواهد شد.

2) جمعیت کشور به 82 میلیون نفر افزایش خواهد یافت.

3)درآمد سرانه ملی 25000 دلار در نظر گرفته شده است.

4)صادرات کالا به 500 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

5)حجم تجارت خارجی به 1 تریلیون دلار خواهد رسید.

6)میزان استخدام ها 10 امتیاز افزایش خواهد یافت.

7)تعداد شاغلین به رقم 30 میلیون نفر خواهد رسید.

8)میزان بیکاری به زیر 5 درصد کشیده خواهد شد.

9)در مقطع ابتدایی و راهنمایی 100 درصد کودکان مشغول به تحصیل خواهند بود.

10)هیچ استانی در سطح کشور بدون دانشگاه نخواهد ماند.

11)به پروژه دولت الکترونیکی توسعه داده خواهد شد.

12)هیچ شهروندی بدون بیمه نخواهد ماند.

13)برای هر 100 هزار نفر تعداد 210 پزشک اختصاص داده خواهد شد.

14) وسعت راه آهن به دو برابر رقم فعلی خواهد رسید.

15) پروژه های تونل زیر دریایی مرمره در استانبول و گذر‌گاه خلیج استانبول – ازمیر به پایان خواهند رسید.

16) 15000 کیلومتر راه منقسم شده وجود خواهد داشت.

17) یکی از  بزرگترین بنادر دهگانه جهان در ترکیه ساخته خواهد شد.

18) ترکیه تبدیل به مرکز لجستیک سه قاره خواهد شد.

19) مناطق مورد نیاز آبیاری به پایان خواهند رسید.

20)سرعت و حجم بالاتری به اینتر‌نت داده خواهد شد.

21)دست کم سه مرکز نیروگاه هسته ای احداث خواهد شد.

22)تعداد جهانگردان در ترکیه به 50 میلیون نفر افزایش داده خواهد شد.

23)قانون اساسی مبتنی بر آزادی ها تنظیم خواهد شد.

 
تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

تبلیغات