تبلیغات

تبلیغات

آیا میدانستید ؟؟؟؟؟؟؟

مجموعه : علمی

 

دیشب من در بند کور دلان عشق ستیز بودم به گناه عاشق بودن چون عشقم را در پستوی خانه نهان نکردم چون راز دلم در چشمانم پیدا بود مرا به گناه نشستن نزد زیباریی دستبند زدن گفتند که چرا عاشقی؟ گفتند که شعله ای در دلت داری گفتند که آتش گناه است و تو آتشی در دل داری دهانت را می بویند مبا دا گفته باشی دوستت دارم دلت را می پویند مبادا شعله ای در آن نهان باشد روزگار غریبیست غریبه

اینا رو هم بخونید بد نیست

آیا میدانستی :

آیا میدانستی که رودی در كامبوج شش ماه سال ازشمال به جنوب و شش ماه دیگر سال از جنوب به شمال جریان دارد
آیا میدانستی که طول قد هر انسان سالم برابر هشت وجب دست خود اوست
آیا میدانستی که سریع ترین عضله بدن انسان زبان است
آیا میدانستی که شبكه چشم 135 میلیون سلول احساس دارد كه مسوولیت گرفتن تصاویر و تشخیص رنگها را بر عهده دارد
آیا میدانستی که بدن انسان پنجاه هزار كیلومتر رشته عصبی دارد
آیا میدانستی که در برج ایفل دو میلیون و نیم پیچ به كار رفته است
آیا میدانستی طول رگهای بدن انسان پانصد و شصت هزار كیلومتر است
آیا میدانستی که هشت پا با وجود داشتن بدنی بزرگ میتواند از سوراخی به قطر پنج سانتیمترعبور كند
آیا میدانستی که تنها موجودی كه میتواند به پشت بخوابد انسان است

تبلیغات