تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

فال عطسه در روز های هفته – 2

فال عطسه در روز های هفته – 2
فال عطسه در روز های هفته – 2
 
 

ایران ناز

 

شنبه

 

۱شنبه

 

۲شنبه

 

۳شنبه

 

۴شنبه

 

۵شنبه

 

جمعه

 

7-6

روز خوب میگذرد

کمی صبر کن

روز بدی داری

 

یک خیال

خواب تو را می بیند

 

نامه دریافت میکنی

کمی صبر کن

8-7

مواظب کارهایت باش

امروز خوشحالی

همان می آید

مواظب دوستانت باش

درموردت کنجکاوی میکند

دیدارغیر منتظره

فامیل میشوید

9-8

مطمئن باش دوستت دارد

دیدار

زدست۱ نفر ناراحت می شوی

دررویایی هستی ولی نمیدانی

مغرورنباش

جوابش رابده

زیبایی امامغرور

10-9

خوشحالی

می خواهد تو را ببیند

به تو فکرمیکند

خوابهایت به حقیقت می پیوندد

اتفاقی برایت می افتد

صحبت مهمی میشود

به مسافرت میروی

11-10

نامه دریافت میکنی

باتوصحبت میکند

دیداربا کسی که دوستش داری

با او رابطه برقرار میکنی

هرگز فراموشت نمیکند

 

دوست دارد تو را ببیند

با او رابطه برقرار میکنی

12-11

دعوا میکنی

 

دوستت دارد

به تو می اندیشد

 

از خوابی وحشت داری

به تو فکر میکند

 

دیدار

اولین عشقش هستی

13-12

دیدار

 

مواظب خودت باش

به آرزویت میرسی

 

غمگینی

هوشیار باش

 

خبر خوش

صحبت درباره توست

14-13

دیدار با کسی

 

به گذشته فکر کن

به آرزوهایت میرسی

 

بیش از حد کنجکاوی

به تو احترام میگذارد

 

دلت پیش اوست

به میهمانی میروی

15-14

یک اتفاق بد

 

زیبا به نظر می رسد

طرفداری از تو

فامیل میشوید

به حرف مردم اعتماد دارد

 

دوستت دارد

عاشق او میشوی

16-15

مهربانی می بینی

 

عجله در دوستی داری

یک سختی در راه داری

 

به زیبائیت نناز

از تو خوشش می آید

 

اذیتش نکن

او را میبینی

17-16

یک روزخوب و عالی

 

در کارهایت کمی ناراحتی

دوستت دارد

 

به فکر آرزوهای گذشته ات باش

درست فکر کن

 

بعدازظهر خوشی داری

مطمئن باش اولین عشقشی

18-17

به تو قکر میکند

 

در کارهایت به تو کمک می کند

صحبت در مورد توست

 

دیدار با کسی که دوستش داری

یک خبر جدید

 

مواظب اوقات باش

خیانت کار نباش

19-18

برای او ارزشمندی

 

صبور باش

ازدواج

 

نامه ای دریافت میکنی

دوست عزیزت می آید

 

تو را دوست دارد و نمیدانی

ازدواج

20-19

کمکش کن

 

منتظر باش

تهدید

 

منتظری

در تکاپویی

 

هیچ اتفاقی نمی افتد

درد دل می کنی مراقب باش

21-20

دیدار غیر منتظره

 

خیانت می کنی

کسی که سالها اورا ندیده ای

 

به فکر فردا باش

بعدازظهر خوشی داری

 

به کارهایش فکر کن

در رنج و سختی قرار می گیرد

22-21

درباره تو صحبت میکند

 

صحبت در مورد توست

یک شب ترسناک

 

مضطربی

صحبت درباره توست

 

خیانت کار نباش

کمی درباره خودت فکر کن

23-22

درباره تو صحبت کرده

 

به رفتارت اهمیت می دهد

یک اتفاق خوب

 

کسی راجع به تو حرف می زند

منتظر کسی هستی

 

دیدار

به حرف مردم اهمیت نده

24-23

در خواب تو را می بیند

 

خواب خوشی می بینی

خوابهای خوش

 

به فکرت می رسد

ازدواج

 

خوش بختی

مواظب خودت باش

 
 

طالع بینی جالب ازدواج متولدین ماه های مختلف با هم !!
طالع بینی باور نکردنی !!
متولدین ۱۲ ماه از این کارها اجتناب کنید
فال سال 1390
سال 1390 سال گربه
طالع بینی دانشجویی
تفاوت شخصیتی افراد از روی ماه تولد
درخت روز تولد شما چیست ؟
فرمول کشف شخصیت شما با استفاده از روز تولد
متولدین ماه های سال به همراه روز اقبال، عدد شان
کامل ترین طالع بینی شخصیت متولدین تمام ماه ها
روانشناسی ماه تولد و سنگ تولد هر ماه
طالع بینی اول اسمتان چیست؟؟؟
شانس شما چی هست ؟ حیوان روز تولد؟!؟
فال کار و شغل
فال جالب فلز !! شما چه فلزی هستی ؟
اسم شما چه رنگی است؟
شما چه فلزی هستین؟
با متولدین چه ماهی ازدواج بکنید و نکنید!
شما چه رنگی هستید !؟ طالع بینی رنگ تولد
طالع بینی درختان
فال ازدواج
انواع فال و طالع بینی
طالع بینی پنیری !!!
فال چینی ۸۹ مخصوص متولدین سال سگ
طالع بینی بر اساس گروه خونی
طالع بینی انسانها و شناخت شخصیت آنها از روی حرف اول اسم آنان
فال چینی ،متولدین سال میمون
سنگ متولدین ماهها و خواص درمانی آنها؟!
آموزش گرفتن فال قهوه
پیشگویی بسیار جالب با عدد
سال ۸۹، سال ببر، بر شما چگونه خواهد گذشت؟
ماه های تولد افراد مشهور دنیا را با ماه تولد خودتان مقایسه کنید
فال روز عشق (ولنتاین)
طالــــــــــــع بینـــــــی پنیـــــــــــری
فال عطسه در روز های هفته
طالع بینی مخصوص زوجهای جوان
تعیین شخصیت شما با استفاده از تاریخ تولد
فصل های سال در مورد شما چه می گویند؟
چقدر با کسی که دوستش دارید همدلید؟
طالع بینی کامل
تفاوت شخصیتی افراد از روی ماه تولد ( طالع بینی )
پیشگویی کف دست در مورد ابتلا به سرطان
تفاوت شخصیتی افراد از روی ماه تولد ( طالع بینی )
فال طاس
نشانه های خوش شانسی برای ماههای مختلف (طالع بینی )
فال اشكال هندسی
فال شغل
فال بازی خیال
فال نیمه ماه
فال درخت
فال با نخود رسم ایل بختیاری
فال حرف
تله پاتی – قسمت اوّل
تله پاتی – قسمت دوّم
تله پاتی – قسمت سوّم
متولد چه سالی هستید
شخصیت خود را با استفاده از رنگ چشم بشناسیم
كف بینی و خط ترشیدگی!!
طالع بینی افراد از روی کارت سوختشان!
نقش گروه خونی در شخصیت انسانها
گروه خونی افراد و شخصیت های آنها( سری ۲ )
طالع بینی از روی حرف اول اسم شما
فال گروه خونی و شخصیت <span

تبلیغات