تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

نخست وزیر صلح طلب اسرائیل (کاریکاتور)

مجموعه : کاریکاتور
نخست وزیر صلح طلب اسرائیل (کاریکاتور)
منبع: روزنامه الحیات چاپ لندن
 

 

تبلیغات