تبلیغات

تبلیغات

نام شما در ایمیل‌های ارسالی

مجموعه : دنیای آنلاین
نام شما در ایمیل‌های ارسالی

ممکن است دوست داشته باشید نام شما در ایمیل‌هایی که می‌فرستید یک نام خاص باشد تا نام و نام خانوادگی‌تان که در ابتدای ثبت‌نام وارد کرده‌اید. برای تنظیم نامتان در ایمیل‌های ارسالی پس از مراجعه به Options و سپس GeneralPreferences در قسمت Fromname یک نام برای خود در نظر بگیرید و با استفاده از دکمه Save تغییرات را ذخیره کنید.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات