تبلیغات

تبلیغات

عکسهای دیدنی روز 16 خرداد 1390

مجموعه : گالری عکس روز
عکسهای دیدنی روز 16 خرداد 1390
نیروهای نظامی پاكستان در حال جستجوی سرنشینان یك هلی كوپتر نظامی سقوط كرده در آب های شهر پنجاب
آزمایش آلودگی خودروها به رادیواكتیو در فوكوشیما ژاپن


عکسهای دیدنی روز 16 خرداد 1390بازماندگان قربانیان بوسنیایی جنایات صرب ها در یك گور دسته جمعی در روستایی در بوسنی


عکسهای دیدنی روز 16 خرداد 1390جاده ای باریك در استان شانگزی چین


عکسهای دیدنی روز 16 خرداد 1390آوارگان پشتون افغان درخانه های چادری در اردوگاهی در نزدیكی پیشاور پاكستان


عکسهای دیدنی روز 16 خرداد 1390فرود شاتل فضایی ایندیور در پایگاه فضایی كندی در كیپ كاناورال فلوریدا پس از به پایان رساندن آخرین ماموریت فضایی اش


عکسهای دیدنی روز 16 خرداد 1390یك كارشناس بمب در حال رفتن برای بازدید از یك كیف مشكوك در ایستگاه قطار درسدن آلمان


عکسهای دیدنی روز 16 خرداد 1390پاشیدن آب از سوی پلیس شیلی به روی دانشجویان معترض در شهر سان دیه گو


عکسهای دیدنی روز 16 خرداد 1390نشستن دو كبوتر روی سر یك مجسمه در شهر سن پترز بورگ روسیه


عکسهای دیدنی روز 16 خرداد 1390موتور خورشیدی در بمبئی هند. این موتور قادر است با یك بار شارژ قریب به 100 كیلومتر راه برود


عکسهای دیدنی روز 16 خرداد 1390احشام اسپانیا شادمان از آلودگی برخی خیارهای صادراتی این كشور به اروپا . در پی آلودگی برخی خیارهای صادراتی اسپانیا به نوعی باكتری كشنده كشاورزان اسپانیایی كه خیارها روی دست شان باد كرده آنها را به خورد احشام خود می دهند


عکسهای دیدنی روز 16 خرداد 1390دختر بچه های چینی در حال اجرای یك نمایش سنتی در مدرسه


عکسهای دیدنی روز 16 خرداد 1390


 
 

تبلیغات