تبلیغات

تبلیغات

عکسهای دیدنی روز 21 خرداد 1390

مجموعه : گالری عکس روز
عکسهای دیدنی روز 21 خرداد 1390
یك هنرمند اهل اسلواكی در حال ساخت بزرگ ترین مجسمه شنی در اروپای مركزی است تا نامش در كتاب ركوردهای گینس ثبت شود . این مجسمه ها 5 مترو نیم ارتفاع دارند و با بیش از 145 تن شن ساخته شده اندبلندترین قایق پاروزنی مسابقه ای جهان در چین با 62 متر طول و 2 متر و 40 سانتی متر عرض و 120 پارو زن

عکسهای دیدنی روز 21 خرداد 1390تظاهرات معترضان جهانی سازی در مقابل ساختمان محل برگزاری مجمع جهانی اقتصاد در وین اتریش

عکسهای دیدنی روز 21 خرداد 1390كودكان تایوانی در لباس دریانوردی در روز جهانی اقیانوس

عکسهای دیدنی روز 21 خرداد 1390كشته شدن یك مامور امنیتی در جریان حمله دو فیل وحشی در میسور هند

عکسهای دیدنی روز 21 خرداد 1390


عکسهای دیدنی روز 21 خرداد 1390عبور یك مرد با سطل های آب از روی خط لوله انتقال آب در كراچی پاكستان

عکسهای دیدنی روز 21 خرداد 1390ماهی های مرده در دریاچه ای در شیلی به دلیل غبارهای آتشفشانی

عکسهای دیدنی روز 21 خرداد 1390كارخانه اسلحه سازی در بریتانیا

عکسهای دیدنی روز 21 خرداد 1390ورود گاوهای وارداتی از استرالیا با كشتی به بندری در اندونزی

عکسهای دیدنی روز 21 خرداد 1390ورود هواپیمای حامل سربازان كشته شده آمریكا در عراق به پایگاهی نظامی در این كشور

عکسهای دیدنی روز 21 خرداد 1390تیراندازی نیروهای امنیتی یمن از داخل ساختمان وزارت صنعت و تجارت در صنعا به سمت معترضان مسلح قبیله حاشد

عکسهای دیدنی روز 21 خرداد 1390خواب نیمروزی یك كارگر نوجوان در یك كارگاه خشك كردن و نمك اندود كردن ماهی درجاكارتا اندونزی

عکسهای دیدنی روز 21 خرداد 1390یك جوان پاكستانی در حومه اسلام آباد برای خنك شدن به زیر آبشار رفته است

عکسهای دیدنی روز 21 خرداد 1390


تبلیغات