تبلیغات

تبلیغات

تصاویر ماهواره ای زیبا از وطنمان ایران

تصاویر ماهواره ای زیبا از وطنمان ایران


 

اگر در تصویر زیر دقت کنید تهران را هم میتوانید تشخیص دهید
 


تصاویر ماهواره ای زیبا از وطنمان ایران

 

شهر رشت و سد سفیدرود
 

تصاویر ماهواره ای زیبا از وطنمان ایران

 

نگاهی از جنوب غرب تهران
 


تصاویر ماهواره ای زیبا از وطنمان ایران

 

دید شرق به غرب
 


کلاردشت رو میتونید ببینید وهمینطور مسیر جاده چالوس

 

تصاویر ماهواره ای زیبا از وطنمان ایران

 

و دید غرب به شرق
 

کی میتونه هنوز قله دماوند رو ببینه؟
 


تصاویر ماهواره ای زیبا از وطنمان ایران

 

زرد کوه

 
 

کوه های زاگروس

 

 

کوه های زاگروس بطرف جنوب

 

تبلیغات