تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

تخریب خانه ها بر اثر بارش برف در ونکوور ( تصویری)

a