تبلیغات

تبلیغات

تصاویری از پرش های جالب ماشین ها

تصاویری از پرش های جالب ماشین ها

اصولا برای تمام وسایلی که دارای منبع قدرت باشند و به خودی خود بتوانند حرکت کنند، می‌توان واژهٔ خودرو را بکار برد. لیکن کاربرد این واژه در زبان ما دارای محدوده مشخصی است که معمولاً به وسایل متحرکی گفته می‌شود که همگی دارای حرکت بوده و با زمین در تماس هستند. بنابراین به وسایلی مثل قطار، کشتی و هواپیما خودرو گفته نمی‌شود.

 

تصاویری از پرش های جالب ماشین ها
تصاویری از پرش های جالب ماشین ها
تصاویری از پرش های جالب ماشین ها
تصاویری از پرش های جالب ماشین ها
تصاویری از پرش های جالب ماشین ها
تصاویری از پرش های جالب ماشین ها
تصاویری از پرش های جالب ماشین ها
تصاویری از پرش های جالب ماشین ها
تصاویری از پرش های جالب ماشین ها
تصاویری از پرش های جالب ماشین ها
تصاویری از پرش های جالب ماشین ها
 

 

تبلیغات