تبلیغات

تبلیغات

عکسهایی از ماشین چوبی وکبریتی

عکسهایی از ماشین چوبی وکبریتی

 

این تنها مدل ماشین چوبی است که در قالب کامیون تویوتا 1986 قراد دارد و و قدرتش را از یک موتور کرایسلر 318 گرفته است. این ماشین منحصر به فرد بر اساس یک گیربکس اتوماتیک رانده می شود . تمام بدن آن از درخت سرو تهیه شده و یک ماشین دو نفره است.

 

عکسهایی از ماشین چوبی وکبریتی

 

عکسهایی از ماشین چوبی وکبریتی

عکسهایی از ماشین چوبی وکبریتی

عکسهایی از ماشین چوبی وکبریتی

عکسهایی از ماشین چوبی وکبریتی

عکسهایی از ماشین چوبی وکبریتی

عکسهایی از ماشین چوبی وکبریتی

عکسهایی از ماشین چوبی وکبریتی

عکسهایی از ماشین چوبی وکبریتی

عکسهایی از ماشین چوبی وکبریتی

عکسهایی از ماشین چوبی وکبریتی

عکسهایی از ماشین چوبی وکبریتی

عکسهایی از ماشین چوبی وکبریتی

عکسهایی از ماشین چوبی وکبریتی

عکسهایی از ماشین چوبی وکبریتی

عکسهایی از ماشین چوبی وکبریتی

عکسهایی از ماشین چوبی وکبریتی

عکسهایی از ماشین چوبی وکبریتی

عکسهایی از ماشین چوبی وکبریتی

عکسهایی از ماشین چوبی وکبریتی

عکسهایی از ماشین چوبی وکبریتی

بهترین عکس های جالب و دیدنی

بیشتر بخوانید
a

تبلیغات