تبلیغات

تبلیغات

عکس دیدنی این مرگ و زندگی !!!!

عکس دیدنی این مرگ و زندگی !!!!
وانتی که در عکس مشاهده می کنید در حال طی مسیری از مسیر سمت راست جاده که در عکس مشخص شده به طرف مسیر سمت چپ بوده که دچار حادثه ای استثنایی شده ! این خودرو با برخورد به گاردهای کنار جاده منحرف شده و به صورت معجزه آسایی در محلی که مشاهده می کنید، با چرخش 180 درجه متوقف شده است !
 

عکس دیدنی این مرگ و زندگی !!!!

اما

نکته حیرت آور این عکس فقط این چرخش فوق العاده نیست.

..
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

آنگاه که خداوند با تو حرف می زند
 

عکس دیدنی این مرگ و زندگی !!!!

تبلیغات