تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

هزاران دانشجوی معترض به خیابانها ریختند (+تصاویر)

مجموعه : گالری عکس روز
هزاران دانشجوی معترض به خیابانها ریختند (+تصاویر)

هزاران تن از دانشجویان و دانش آموزان شیلی در اعتراض به اوضاع نا مناسب رفاهی و آموزشی بار دیگر به خیابان ها ریخته و از دولت ‘سباستین پینی ئرا ‘رئیس جمهوری این كشور خواهان اصلاحات عمیقی در نظام آموزشی شدند.

به گزارش ایرنا، تظاهر كنندگان در پنجمین اعتراض خود در سه ماه اخیر در حالی‌ به خیابان ها ریختند كه دولت این كشور در جهت پایان دهی‌ به بحران آموزشی كه موجب اعتصاب در اكثر دانشگاه ها و مدارس این كشور شده است، سومین پیشنهاد خود را به معترضان ارائه كرده است.

دانشجویان و دانش آموزان تظاهر كننده خواهان استفاده از خدمات دانشجویی و وسایط نقلیه ارزان، اعطای وام های تحصیلی بیشتر، رفع نابرابری در مراكز آموزش دولتی و جلوگیری از خصوص سازی واحدهای آموزشی هستند.

بنا بر این گزارش، بیش از 100 هزار نفر كه مقامات دولتی آن را به 40 هزار نفر كاهش داده ا‌ند ، بعد از ظهر روز پنجشنبه به وقت محلی از میدان ‘اروئس’ شهر ‘سانتیاگو’ پایتخت این كشور تظاهرات كرده و در مقابل دانشكده مهندسی‌ دانشگاه شیلی به آن خاتمه دادند.

پلیس شیلی در جریان این تظاهرات چند سنگر كه با سنگ و چوب بر پا شده بودند، را بر هم ریخت و با عده ای از افراد نقاب زده كه اكثر آنها زیر 18 سال داشتند، درگیر شده و با گاز اشك آور آنها را از محل دور كرد.

مقامات دولتی در این مورد از دستگیری های احتمالی‌ خبری ندادند.

 

هزاران دانشجوی معترض به خیابانها ریختند (+تصاویر)

هزاران دانشجوی معترض به خیابانها ریختند (+تصاویر)

هزاران دانشجوی معترض به خیابانها ریختند (+تصاویر)

هزاران دانشجوی معترض به خیابانها ریختند (+تصاویر)

هزاران دانشجوی معترض به خیابانها ریختند (+تصاویر)

هزاران دانشجوی معترض به خیابانها ریختند (+تصاویر)

رئیس جمهور (راست) و وزیر آموزش شیلی

هزاران دانشجوی معترض به خیابانها ریختند (+تصاویر)

هزاران دانشجوی معترض به خیابانها ریختند (+تصاویر)

هزاران دانشجوی معترض به خیابانها ریختند (+تصاویر)

عكسها از رویترز و آسوشیتدپرس

 
a