تبلیغات

تبلیغات

تصاویری از کودکان متولد شده با بیشترین وزن ممکن !!!!

تصاویری از کودکان متولد شده با بیشترین وزن ممکن !!!!
تصاویری از کودکان متولد شده با بیشترین وزن ممکن !!!!
 
 
بزرگترین ثبت تولد تاكنون در سال ۲۰۰۹ در سوماترا . وزن كودك ۸٫۷ كیلوگرم

تصاویری از کودکان متولد شده با بیشترین وزن ممکن !!!!

بزرگترین نوزاد در انگلستان است. پسر شان وزن ۶٫۱ كیلوگرم

تصاویری از کودکان متولد شده با بیشترین وزن ممکن !!!!

در سال ۱۹۶۳ متولد شده با وزن ۷٫۴ كیلوگرم

تصاویری از کودکان متولد شده با بیشترین وزن ممکن !!!!

در سال ۱۹۶۳ و وزن ۷٫۳ كیلوگرم

تصاویری از کودکان متولد شده با بیشترین وزن ممکن !!!!

در سال ۲۰۰۵ در انگلستان

تصاویری از کودکان متولد شده با بیشترین وزن ممکن !!!!

در سال ۱۹۹۹ ، لیام گراو وزن ۵٫۹ كیلوگرم

تصاویری از کودکان متولد شده با بیشترین وزن ممکن !!!!

یكی از بزرگترین نوزادان متولد شده در ویكتوریا – وزن ۵٫۸ كیلوگرم

تصاویری از کودکان متولد شده با بیشترین وزن ممکن !!!!

در جنوب استرالیا در سال ۲۰۰۶ به دنیا آمد ، وزن ۵٫۲ كیلوگرم

تصاویری از کودکان متولد شده با بیشترین وزن ممکن !!!!

كاترین و متی Frenklend با نوزاد دختر Mikalai ، كه ۵٫۵۶۵ كیلو گرم در هنگام تولد وزن

تصاویری از کودکان متولد شده با بیشترین وزن ممکن !!!!

تصاویری از کودکان متولد شده با بیشترین وزن ممکن !!!!

در هنگام تولد وزن ۵٫۴ كیلوگرم

تصاویری از کودکان متولد شده با بیشترین وزن ممکن !!!!

آلیشا لوین بر ​​دخترش هایدن Felsem لوین ، كه با وزن ۵٫۱۴ كیلوگرم متولد شد

 
 

تبلیغات