تبلیغات

تبلیغات

عکسهایی از مراحل ساخت انگشتر

عکسهایی از مراحل ساخت انگشتر
در زمان گذشته نامه ها و احكام حكومتی بوسیله انگشتر صاحب حكومت امضاء می شد، آنگونه كه نگین انگشتری هویت فرد بود و ملاك تشخیص؛ نگین هایی كه به اذكار مختلف تزئین و برای هر كدام از ذكرها و رنگهای سنگ نگین، فوایدی ذكر شده بود. این گونه است كه عقیق و فیروزه و شرف الشمس جدای از زیبایی خود، نگین انگشتریی زیباتری می شوند.

تبلیغات