تبلیغات

تبلیغات

لحظه مرگ و زندگی در چین (عکس)

لحظه مرگ و زندگی در چین (عکس)
لحظه مرگ و زندگی در چین (عکس)
تصویر مربوط به طغیان دوباره رودخانه ها در چین و جاری شدن سیل در شهرهای مختلف این کشور است. مردم شهرهای مختلف چین در هفته های اخیر از جمله شهر سین کیانگ شاهد جاری شدن سیل بوده اند و این عکس به خوبی طغیان رودخانه این شهر را به تصویر کشیده است.
 

تبلیغات