تبلیغات

تبلیغات

مسابقات پرتاب تلفن همراه در فنلاند + تصویر

مسابقات پرتاب تلفن همراه در فنلاند + تصویر

فنلاند را از رقابت های غیرمعمول و عجیب و غریبش همه می شناسند. رقابت هایی از قبیل : فوتبال در گل و لای، حمل همسران در مسیر ناهموار، خوردن فلفل قرمز، پرتاب چکمه های لاستیکی و حتی نواختن گیتار، اما این یکی از معروف ترین رقابت هاست که هر ساله در فنلاند برگزار می شود و امسال یازدهمین سال برگزاری این مسابقه بود. مسابقه پرتاب گوشی های تلفن همراه!

ایده این مسابقه متعلق به کریستینا لوند صاحب هتل Lossiranta است. این مسابقه در سه دسته برگزار می شوند. مردان، زنان و جوانان که امسال کودکان نیز برای اولین بار برای شرکت در این مسابقه پذیرفته شدند. شرکت Golla ، تولید کننده لوازم جانبی تلفن های همراه امسال اسپانسر رسمی این رویداد بود. آوردن تلفن همراه در این مسابقه ممنوع است و فقط باید از تلفن هایی که در آنجا آماده شده استفاده شود.

مسابقات پرتاب تلفن همراه در فنلاند + تصویر

مسابقات پرتاب تلفن همراه در فنلاند + تصویر

مسابقات پرتاب تلفن همراه در فنلاند + تصویر

مسابقات پرتاب تلفن همراه در فنلاند + تصویر

مسابقات پرتاب تلفن همراه در فنلاند + تصویر

مسابقات پرتاب تلفن همراه در فنلاند + تصویر

مسابقات پرتاب تلفن همراه در فنلاند + تصویر

مسابقات پرتاب تلفن همراه در فنلاند + تصویر

مسابقات پرتاب تلفن همراه در فنلاند + تصویر

مسابقات پرتاب تلفن همراه در فنلاند + تصویر

مسابقات پرتاب تلفن همراه در فنلاند + تصویر

مسابقات پرتاب تلفن همراه در فنلاند + تصویر

مسابقات پرتاب تلفن همراه در فنلاند + تصویر

مسابقات پرتاب تلفن همراه در فنلاند + تصویر

مسابقات پرتاب تلفن همراه در فنلاند + تصویر

مسابقات پرتاب تلفن همراه در فنلاند + تصویر

مسابقات پرتاب تلفن همراه در فنلاند + تصویر

مسابقات پرتاب تلفن همراه در فنلاند + تصویر

مسابقات پرتاب تلفن همراه در فنلاند + تصویر

مسابقات پرتاب تلفن همراه در فنلاند + تصویر

مسابقات پرتاب تلفن همراه در فنلاند + تصویر

تبلیغات