تبلیغات

تبلیغات

مسن ترین فرد جهان در ازبکستان زندگی می کند

مسن ترین فرد جهان در ازبکستان زندگی می کند

زنی که در سه قرن زندگی کرده و مسن ترین فرد زنده بر روی زمین لقب گرفته هم اکنون در ازبکستان زندگی می کند

به نقل از خبرگزاری جیهان ترکیه، خانم “طوطی یوسف اوا” هم اکنون پیرترین زن جهان است که در اول ژوئن سال 1880 در شهری کوچک در ازبکستان بدنیا آمده است.وی که با نوه ها و نبیره ها و دیگر بستگان خود زندگی می کند هم اکنون 129 سال دارد و در شرایط عمومی خوبی به سر می برد. یوسف اوا که هم اکنون به همراه در شهر کوچک “دورد گول” (چهار دریاچه ) در ازبکستان زندگی می کند، می گوید: من برای شنیدن و دیدن مشکل دارم اما احساس سلامتی خوبی دارم

مسن ترین فرد جهان در ازبکستان زندگی می کند

مسن ترین فرد جهان در ازبکستان زندگی می کند

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

a