تبلیغات

تبلیغات

شکار دلخراش خرس قهوه ای در سراب

شکار دلخراش  خرس قهوه ای در سراب
خرس قهوه ای که به دلیل تحریک اهالی روستاهای اطراف سراب با مردم درگیر و توسط ماموران محاصره شده بود،‌ با وجود اعزام اکیپ ویژه سازمان محیط زیست برای بیهوش کردن و بازگرداندن آن به دامان طبیعت،‌ توسط شکارچیان خودسر کشته شد.
 
 
شکار دلخراش  خرس قهوه ای در سراب
 
شکار دلخراش  خرس قهوه ای در سراب
 
شکار دلخراش  خرس قهوه ای در سراب
 
شکار دلخراش  خرس قهوه ای در سراب
 
شکار دلخراش  خرس قهوه ای در سراب
 
شکار دلخراش  خرس قهوه ای در سراب

تبلیغات