تبلیغات

تبلیغات

تهیه یک لباس عروس زیبا با 3000 پر طاووس+عکس

تهیه یک لباس عروس زیبا با 3000 پر طاووس+عکس

به گزارش تکناز:تهیه یک لباس عروس در چین با استفاده از ۳ هزار پر طاووس. طبق گفته مالک این مرکز نگهداری طاووس این پرها به مدت یک ماه از ۲۰۰ طاووس نگهداری شده در این مرکز جمع آوری شده است

تهیه یک لباس عروس زیبا با 3000 پر طاووس+عکس

تبلیغات