تبلیغات

تبلیغات

ازدواج به سبک مسلحانه + تصویر

ازدواج به سبک مسلحانه + تصویر

ازدواج به سبک مسلحانه + تصویر

ازدواج به سبک مسلحانه + تصویر

با شدت گرفتن درگیری ها در مناطق مختلف لیبی از جمله طرابلس، حتی مراسم ازدواج نیز رنگی از خشونت به خود گرفته است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، درحالیکه جستجوها برای یافتن دیکتاتور فراری لیبی همچنان ادامه دارد، شهرهای مختلف این کشور نیز شاهد درگیری های شدید میان مخالفان و نیروهای وفادار به “قذافی” است.

چهره جنگی این کشور حتی در مراسم ازدواج و در بین میهمانان یک عروسی در هتلی در شهر طرابلس نیز دیده می شود.

تبلیغات