تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

عکس های کارگاه نقاشی عصر سوره

عکس های کارگاه نقاشی عصر سوره
کارگاه نقاشی عصر سوره ویژه بیداری اسلامی امروز (سه شنبه) در حوزه هنری برگزار شد.

تبلیغات