تبلیغات

تبلیغات

مقایسه مصرف غذایی کشورهای پیشرفته با جهان سومی ها !!+ عکس

مقایسه مصرف غذایی کشورهای پیشرفته با جهان سومی ها !!+ عکس

مقدار غذایی که اعضای هر خانواده در یک هفته مصرف می کنند:


آلمان
خانواده ملاندر: دو بزرگسال و دو نوجوان

مقایسه مصرف غذایی کشورهای پیشرفته با جهان سومی ها !!+ عکس

هزینه مواد غذایی مصرفی در یک هفته: 500.07 دلارآمریکا
خانواده رِویس در کارولینای شمالی: دو بزرگسال و دو نوجوان

مقایسه مصرف غذایی کشورهای پیشرفته با جهان سومی ها !!+ عکس


هزینه مواد غذایی مصرفی در یک هفته: 341.98 دلارژاپن
خانواده یوکیدا: دو بزرگسال و دو نوجوان

مقایسه مصرف غذایی کشورهای پیشرفته با جهان سومی ها !!+ عکس

هزینه مواد غذایی مصرفی در یک هفته: 699.37 ین برابر 317.25 دلارایتالیا
خانواده مانزو در سیسیل: دو بزرگسال و سه کودک

مقایسه مصرف غذایی کشورهای پیشرفته با جهان سومی ها !!+ عکس


هزینه مواد غذایی مصرفی در یک هفته: 214.36 یورو برابر 260.11 دلارمکزیک
خانواده کاسالس: دو بزرگسال و سه کودک

مقایسه مصرف غذایی کشورهای پیشرفته با جهان سومی ها !!+ عکس

هزینه مواد غذایی مصرفی در یک هفته: 1862.78 پزو مکزیک یا 189.09 دلارلهستان
خانواده سُبزینسکی: چهار بزرگسال و یک نوجوان

مقایسه مصرف غذایی کشورهای پیشرفته با جهان سومی ها !!+ عکس

هزینه مواد غذایی مصرفی در یک هفته: 582.48 زلوتی برابر 151.27 دلارمصر
خانواده احمد در قاهره: 7 بزرگسال و 5 کودک

مقایسه مصرف غذایی کشورهای پیشرفته با جهان سومی ها !!+ عکس

هزینه مواد غذایی مصرفی در یک هفته: 387.85 پوند مصر یا 68.53 دلاراکوادور
خانواده آیمه: 4 بزرگسال و 5 کودک

مقایسه مصرف غذایی کشورهای پیشرفته با جهان سومی ها !!+ عکس

هزینه مواد غذایی مصرفی در یک هفته: 31.55 دلاربوتان
خانواده نامگای: 7 بزرگسال و 6 کودک

مقایسه مصرف غذایی کشورهای پیشرفته با جهان سومی ها !!+ عکس

هزینه مواد غذایی مصرفی در یک هفته: 224.93 نگولترام یا 5.03 دلارمقایسه مصرف غذایی کشورهای پیشرفته با جهان سومی ها !!+ عکس

آفریقا

 
 

تبلیغات