تبلیغات

تبلیغات

عکس یادگاری احمدی نژاد با خبرنگاری از آمریکا

مجموعه : گالری عکس روز
عکس یادگاری احمدی نژاد با خبرنگاری از آمریکا
عکس یادگاری احمدی نژاد و خبرنگار شبکه ای بی سی آمریکا (استفانو پولوس)
 
 

تبلیغات