تبلیغات

تبلیغات

عکسهایی ازجشنهای 2500 ساله

عکسهایی ازجشنهای 2500 ساله

به بهانه 20 مهر 1350. روزی كه پهلوی دوم شاه بودنش را ثابت كرد:

نویسنده كتاب آخرین سفر شاه درباره هزینه‌های جشن های 2500ساله شاهنشاهی چنین می‌نویسد :  « در اكتبر  1971،

(20مهر 1350) محمدرضا پهلوی ضیافتی ترتیب داد كه از تمام میهمانی‌ها برتر بود. او از تمام رهبران جهان دعوت كرد. البته همه نیامدند… همه چیز جشن را هم از پاریس آورده بودند.

 همه چیز جشن را هم از پاریس آورده بودند. در دشت خاكی خشك و مرتفع تخت جمشید اردوگاهی مركب از خیمه‌های گران بها به وسیله ژانسن دكوراتور فرانسوی برپا شده بود…

 

عکسهایی ازجشنهای 2500 ساله

عکسهایی ازجشنهای 2500 ساله

عکسهایی ازجشنهای 2500 ساله

عکسهایی ازجشنهای 2500 ساله

عکسهایی ازجشنهای 2500 ساله

عکسهایی ازجشنهای 2500 ساله

عکسهایی ازجشنهای 2500 ساله

عکسهایی ازجشنهای 2500 ساله

عکسهایی ازجشنهای 2500 ساله

عکسهایی ازجشنهای 2500 ساله

 

 

تبلیغات