تبلیغات

تبلیغات

عکسهای جالب از بالانس اجسام روی هم

عکسهای جالب از بالانس اجسام روی هم
آقای بیل دان ساکن سانفرانسیسکو ایالات متحده در سال ۱۹۹۴ پی به انرژی خاصی در خود برد که با این انرژی می‌تواند بالانس اجسام را حتی به مقدار ناچیز حس کند.

او با این انرژی خود در این ۱۵ سال دنیا را با حیرت رو به رو کرده است.
ایشان می‌تواند سنگ‌های معمولی و با شیب و اندازه‌های مختلف را با کنترل اعصاب باور نکردنی روی هم سوار کند.

تصاویر گویا همه چیز می‌باشد و با کنترل اعصاب و حس کردن تعادل اجسام این حرکت را انجام می‌دهد

 

عکسهای جالب از بالانس اجسام روی هم

عکسهای جالب از بالانس اجسام روی هم

عکسهای جالب از بالانس اجسام روی هم

عکسهای جالب از بالانس اجسام روی هم

عکسهای جالب از بالانس اجسام روی هم

عکسهای جالب از بالانس اجسام روی هم

عکسهای جالب از بالانس اجسام روی هم

عکسهای جالب از بالانس اجسام روی هم

عکسهای جالب از بالانس اجسام روی هم

عکسهای جالب از بالانس اجسام روی هم

عکسهای جالب از بالانس اجسام روی هم

عکسهای جالب از بالانس اجسام روی هم

عکسهای جالب از بالانس اجسام روی هم

عکسهای جالب از بالانس اجسام روی هم

عکسهای جالب از بالانس اجسام روی هم

 

 

تبلیغات