تبلیغات

تبلیغات

شباهت سرنوشت قذافی و صدام (عکس)

مجموعه : گالری عکس روز
شباهت سرنوشت قذافی و صدام  (عکس)
خبر مرگ قذافی دیکتاتور لیبی روز تاریخی برای جهانیان رقم زد، مانند روزی که صدام اسیر شد، سرنوشت دیکتاتور عراق با دیکتاتور لیبی بی شباهت نبود.
 
 

تبلیغات