تبلیغات

تبلیغات

عکسهای کاهش وزن 150 کیلویی یک مرد

عکسهای کاهش وزن 150 کیلویی یک مرد
 
به گزارش پارس ناز جیمز 26 ساله از تکزاس در سال گذشته بیش از 350 کیلوگرم وزن داشته است. او با کمک مربی خود کریس پاول (Chris Powell) توانسته در یک سال 150 کیلو از وزن خود را کم کند.
عکسهای کاهش وزن 150 کیلویی یک مرد
عکسهای کاهش وزن 150 کیلویی یک مرد
عکسهای کاهش وزن 150 کیلویی یک مرد
عکسهای کاهش وزن 150 کیلویی یک مرد
عکسهای کاهش وزن 150 کیلویی یک مرد
عکسهای کاهش وزن 150 کیلویی یک مرد

تبلیغات