تبلیغات

تبلیغات

تصاویر جالب تظاهرات گوسفندها در مادرید

تصاویر جالب تظاهرات گوسفندها در مادرید
اتحادیه گوسفندداران اسپانیا روز گذشته در اعتراض به سخت تر شدن شرایط اقتصادی صنف گوسفندداران و چوپانان با آوردن 5 هزار راس گوسفند به قلب شهر مادرید تظاهرات برگزار كردند.

تبلیغات