تبلیغات

تبلیغات

مخدر هندى جوانان ایرانى را تهدید مى كند

 

مخدر هندى جوانان ایرانى را تهدید مى كند
برخى شنیده ها از شیوع مصرف یك نوع ماده مخدر هندى كه تاثیر عقیم كنندگى در مردان دارد، در میان نوجوانان و جوانان ایرانى حكایت دارد.
به گزارش«جهان» و به نقل از جوان، ماده پان پراگ در استان هاى مختلف به خصوص استان هاى شرقى در بین نوجوانان و جوانان با تبلیغات كاذب و با نام هاى راجا، تایتانیك، پان عربى، ویتامین، ملوان زبل، پان اسفناج، گوتكا، ناس خارجى و پان پاكستان شیوع یافته است. 

این ماده علاوه بر این كه ویژگى هاى یك ماده مخدر را از جمله سرگیجه، نداشتن تعادل و آثار تخریبى بر سیستم اعصاب به واسطه مواد تشكیل دهنده اش دارد، مصرف آن نیز تاثیر عقیم كنندگى را در مردان دارد به نحوى كه حتى دولت هند این ماده را به صورت رایگان به برخى مشاغل اختصاص مى دهد تا به این وسیله از ازدیاد جمعیت جلوگیرى كند.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات