تبلیغات

تبلیغات

گروه درمانی

گروه درمانی

روان درمانی گروهی یك نوع درمان كاملا پذیرفته شده روانشناختی است كه از تعاملات سازنده بین اعضا و مداخلات یك رهبر آموزش دیده جهت تغییر رفتار غیر انطباقی تفكرات و احساسات افراد مبتلا به نارضایتی استفاده می نماید. طی دهه های گذشته تعداد قابل ملاحظه ای از بیماران روانی توسط گروه درمانی مداوا شده اند گروه درمانی برای بیماران بستری سرپائی و در خیلی دیگر از موقعیت های اجتماعی قابل اجرا می باشد همچنین بربخی اصول رواندرمانی گروهی با موفقیت زیادی در زمینه های اقتصادی آموزشی و به صورت گروههای رویا روی كاربد داشته است.

 بسیاری از مسائل و مطالب عنوان شده در روان درمانی گروهی در زندگی روزانه ما بسادگی اتفاق می افتد تدابیر درمان كه مهمترین مسئله مورد بحث در روان درمانی گروهی است تنها به گروه درمانی اختصاص ندارد بلكه در هر گروه عادی كم و بیش وجود دارد بطور عادی ما درزندگی روزمره خود با افراد و گروه های مختلفی ارتباط داریم كه این روابط برای سلامتی ما لازم است البته همه روابط زمینه سلامت بخشی ندارند و حتی بعضی از روابط نیز ناسالم و بیماری زا هستند.

 آن دسته از روابط فیمابین افراد كه توام با ریا و تزویر و فخر فروشی باشد و همچنین روابط توام با فشار تحقیر روابطی ناسالم و صمیمانه رابطه ای است كه از نظر روانشناسی نیازهای روانی انسان را ارضا می كند و هر انسانی با تمام وجود آنرا طلب می كند.

روان درمانی گروهی چیزی جز ارائه شناخت و تصحیح رفتار بیمار گونه نیست رفتاری كه باعث شده دیگران از فرد فاصله یگیرند واو تنها منزوی گردد شاید یكی ازعلل رشد درمان های روانی در جوامع بزرگ و پیشرفته مسئله تنهائی و بی همدمی افراد باشد بنابراین روان درمانی گروهی زمانی ضرورت پیدا می كند كه نیازاجتماعی فرد در ارتباط با دیگران برآورده نشده و یا محیط به گونه ای است كه هر چند روابط انسانی به حد كافی وجود دارد ولی روابط موجود غلط و ناسالم می باشد.

دربررسیهای كلینیكی به عمل آمده ازمعتادین مشخص شده است كه اغلب آنها قبل از اعتیاد دچار بیماری افسردگی بوده و درروابط درون فردی و بین فردی دارای مشكل هستند معتادین معمولا با خانواده خود روابط سالمی ندارند.  همچنین با گروه های طبیعی اجتماعی نیز دچار مشكل هستند بنابر این پس از طی دوره سم زدایی و ترك جسمی بایستی شركت در جلسات گروه درمانی با جدیت دنیال شود تا خلاء روابط ناسالمی كه قبلا در گروه های طبیعی داشته است برطرف گردد و روابط بین فردی بتدریج بهبود یابد. ناگفته نماند كه بر اثر تعامل ایجاد شده در گروه علاوه بر بهبودی روابط بین فردی روابط درون فردی معتادان نیز دستخوش تحول گردیده و نگرش های فردی نسبت به خود مثبت شده و نهایتا درمان كامل دنبال می شود.

گروههای خود یار

معتادان گمنام یك منبع یا یك سازمان غیر انتفاعی بین المللی متشكل از معتادان در حال بهبودی است كه به شكل محلی و منطقه ای در بیش از 60 كشور جهان مشغول به فعالیت میباشند اعضاء انجمن معتادان گمنام از یكدیگر یاد میگیرند كه چگونه بدون مواد مخدر زندگی كنند و به چه طریق از اثراتی كه اعتیاد در زندگیشان گذارده است بهبود یابند.

چه كسانی اعضای معتادان گمنام هستند؟

هر كس كه مایل به قطع مصرف ماده مخدر باشد میتواند به عضویت معتادان گمنام در آید عضویت دراین انجمن محدود به مصرف كنندگان هیچ نوع ماده مخدر بخصوصی نیست و هر كس با هر گونه ماده مخدر قانونی و غیر قانونی الكل هم جز مواد مخدر محسوب میشودمیتواند به عضومیت معتادان گمنام در آید.

جلسات معتادان گمنام

زیر بنای گروه و طرز برخورد اصولی واساسی معتادان گمنام با مسئله بهبودی برپایه ارزش درمانی استوار است اعضای این انجمن با در میان گذاشتن تجربیات ونحوه بهبودی خود از اعتیاد فعالانه در جلسات شركت میكنند جلسات معتادان گمنام حالتی غیر رسمی دارد و در مكانهایی كه توسط گروهها اجراره شده اند برگزار میشودرهبری جلسات وانجام بقیه امور آن را اعضای جلسه بطور نوبتی وم داوطلبانه برعهده میگیرند كلیه مخارج جلسات معتادان گمنام و خدمات دیگر از طریق كمك مالی داوطلبانه اعضا و فروش نشریات تامین میشود هیچ گونه كمك مالی از افراد غیر عضو پذیرفته نمیشود.

اكثر جلسات معتادان گمنام بطور مرتب در همان محل و طبق برنامه زمانی همه هفته تشكیل میشود محل این جلسات معمولا از میان مكانها مؤسسات عمومی وعام المنفعه انتخاب میشود جلسات معمولا دو نوعند:

جلسات علنی یا باز و جلسات غیر علنی یا بسته حضور در جلسات علنی برای عموم آزاد است جلسات غیر علنی فقط با حضور معتادان برگزار میشوددستور جلسه و موضوع صحبت در هر یك از جلسات با یكدیگر تفاوتهای زیادی دارند در تعدادی از جلسات موضوع خاصی انتخاب میشود و برخی جلسات مخصوص سئوال وجواب هستند ولی هدف جلسات همیشه یكی است و آن بوجودآوردن یك محیط مطمئن و مناسب برای بهبودی فرد میباشد.

 روش كار معتادان گمنام

همیاری و كمك معتادان به یكدیگر بمنظور بهبودی پایه و اساس كار معتادان گمنان است اعضای این انجمن بطورمرتب جهت در میان گذاشتن تجربیات بهبودی خود گرد هم میایند و همچنین اعضای با تجربه تر كه به آنها راهنما گفته میشومد شخصا به اعضای جدیدتر كمك میكنند.

قدمهای دوازده گانه اصولی ترین برنامه معتادان گمنام هستند و به منزله قلب این انجمن میباشند این قدمهایكسری دستورالعملهای شخصی را جهت بهبودی ارائه میدهد با بكارگیری این دستورالعملها و تماس نزدیك و دائم باسایر اعضا در نتیجه معتادان میآموزندكه چگومنه ا ز مصرف مواد مخدر خودداری كنند و با فراز و نشیبهای زندگی روبرو شوند.
 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات