تبلیغات

تبلیغات

مبلغ عیدی کارمندان در سال جدید اعلام شد

مجموعه : مجله خبری
عیدی كارمندان دولت در بودجه سال آینده 380 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

به گزارش ایسنا براساس آنچه در بخش‌نامه بودجه سال 1391 كل كشور آمده، مبلغ پاداش پایان سال یا عیدی كارمندان و بازنشستگان دولت 380 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

در بخش‌ ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال آینده كل كشور كه به عنوان جزئی بخش‌نامه بودجه توسط معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ابلاغ شده، عیدی به ازای هر نفر كارمند و بازنشسته در بودجه سال 1391 رقمی معادل سه میلیون و 800 هزار ریال منظور شده است. در این بخش‌نامه تاكید شده كه مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 
a