تبلیغات

تبلیغات

همسر اوباما و یک مرد عجیب و غریب /عکس

همسر اوباما و یک مرد عجیب و غریب /عکس
میشل اوباما بانوی اول آمریكا در حال تماشای ركوردشكنی جان كاسیدی صاحب ركورد در كتاب های گینس در زمینه ماندن 24 ساعته در داخل بالن (كاخ سفید)

 

 
 

تبلیغات