تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

عکس های دیدنی ( 26 آبان 1390)

مجموعه : گالری عکس روز
عکس های دیدنی ( 26 آبان 1390)
 آتش فشان و  رعد و برق – شیلی

عکس های دیدنی ( 26 آبان 1390)


عکس مونتاژ با استفاده از تصاویر دریافتی از ماهواره ها از مریخ و گردش قمر آن

عکس های دیدنی ( 26 آبان 1390)

سنگ به شکل چهره حضرت مسیح که در دریاچه ای در ایالت آریزونا کشف شده و صاحبش، آن را برای فروش در سایت "ebay" قرار داده است.


عکس های دیدنی ( 26 آبان 1390)

 کوه عظیم یخی و شناور در اقیانوس آرام – گریلند


عکس های دیدنی ( 26 آبان 1390)

نجات دو دختر معلق در ارتفاع پس از 2 ساعت – این وضعیت به دلیل بروز خرابی در شهربازی در جنوب چین روی داد.


عکس های دیدنی ( 26 آبان 1390)


عکس های دیدنی ( 26 آبان 1390)


حرکات آکروباتیک ، استان آنهویی ، چین


عکس های دیدنی ( 26 آبان 1390)


عکس های دیدنی ( 26 آبان 1390)

دیوار مرگ در حاشیه نمایشگاه خرید و فروش دام – هند


عکس های دیدنی ( 26 آبان 1390)

فیلی در کنار فرزندش – شهر پانتا هند در ساحل رودخانه گنگ


عکس های دیدنی ( 26 آبان 1390)


عکس های دیدنی ( 26 آبان 1390)

بدون شرح


عکس های دیدنی ( 26 آبان 1390)


عکس های دیدنی ( 26 آبان 1390)


عکس های دیدنی ( 26 آبان 1390)


عکس های دیدنی ( 26 آبان 1390)

تبلیغات