تبلیغات

تبلیغات

عکسهای دیدنی و لذت بخش از الپ

مجموعه : گالری عکس روز
عکسهای دیدنی و لذت بخش از الپ

آلپ رشته‌کوهی در مرکز اروپاست.

آلپ رشته‌کوهی در مرکز اروپاست. بلندترین چکاد (قلهٔ) این رشته کوه مون بلان است که با بلندای ۴۸۱۰ متر در میان کشورهای فرانسه، ایتالیا و آلمان جای گرفته است.


دیگر چکادهای بلند این رشته کوه اینهایند:


1. روزا با بلندای ۴۶۳۳ متر میان دو کشور سوئیس و ایتالیا
2. وایسهورن(شاخ سپید) با بلندای ۴۵۰۶ متر در سوئیس
رشته کوههایی را هم در کشورهای تازه یافت شده به نام آلپ خوانده اند، در زلاندنو آلپ جنوبی و در استرالیا رشته کوه آلپ استرالیا. همچنین کشیدگی این رشته کوه را در کناره دریای آدریاتیک را رشته کوه آلپ دیناری می‌خوانند.


عکسهای دیدنی و لذت بخش از الپ
 


عکسهای دیدنی و لذت بخش از الپ
 


عکسهای دیدنی و لذت بخش از الپ
 


عکسهای دیدنی و لذت بخش از الپ
 


عکسهای دیدنی و لذت بخش از الپ
 


عکسهای دیدنی و لذت بخش از الپ
 


عکسهای دیدنی و لذت بخش از الپ
 


عکسهای دیدنی و لذت بخش از الپ
 


عکسهای دیدنی و لذت بخش از الپ
 


عکسهای دیدنی و لذت بخش از الپ
 


عکسهای دیدنی و لذت بخش از الپ
 


عکسهای دیدنی و لذت بخش از الپ
 


عکسهای دیدنی و لذت بخش از الپ
 


عکسهای دیدنی و لذت بخش از الپ
 


عکسهای دیدنی و لذت بخش از الپ
 


عکسهای دیدنی و لذت بخش از الپ
 


عکسهای دیدنی و لذت بخش از الپ
 


عکسهای دیدنی و لذت بخش از الپ
 


عکسهای دیدنی و لذت بخش از الپ
 


عکسهای دیدنی و لذت بخش از الپ
 


عکسهای دیدنی و لذت بخش از الپ
 


عکسهای دیدنی و لذت بخش از الپ
 


عکسهای دیدنی و لذت بخش از الپ
 


عکسهای دیدنی و لذت بخش از الپ
 


عکسهای دیدنی و لذت بخش از الپ
 


عکسهای دیدنی و لذت بخش از الپ
 


عکسهای دیدنی و لذت بخش از الپ
 


عکسهای دیدنی و لذت بخش از الپ
 


عکسهای دیدنی و لذت بخش از الپ
a