تبلیغات

تبلیغات

پیدا شدن کله های نیم متری در پرو +تصاویر

پیدا شدن کله های نیم متری در پرو +تصاویر
بقایای موجودات انسان نما با کله های 50 سانتی متری و چشم هایی بزرگتر از حد نرمال در شهر آندا.هو.آی.لی.لاس در استان جنوبی کوئیس.پیکانچی توسط رناتو داویلا ریکو.المه پیدا شده است.
 

پیدا شدن کله های نیم متری در پرو +تصاویر
 

تبلیغات