تبلیغات

تبلیغات

تصاویر چهره غمگین یک سگ در قبرستان حیوانات

تصاویر چهره غمگین یک سگ در قبرستان حیوانات

به گزارش تکناز به نقل از ایسنا ساکنان ویلنیوس پایتخت لیتوانی، قبرستانی برای حیوانات خود به صورت مخفیانه در جنگل ساخته اند.

در اروپای شرقی، پلیس لیتوانی پس از دریافت گزارش هایی مبنی بر تردد شهروندان به داخل این جنگل، این قبرستان مخفی را کشف کرد. در این قبرستان، اجساد حیوانات خانگی همراه با عکس و سنگ قبرشان دفن شده است.

تصاویر چهره غمگین یک سگ در قبرستان حیوانات

 

به چهره غمگین سگ دقت کنید!

مقامات محیط زیست لیتوانی خواستار برچیدن این قبرستان به دلیل آسیب رساندن به جنگل و بهداشت عمومی شهر شده اند، اما سازمان های حمایت کننده از حیوانات تاکید کرده اند که با راه اندازی کمپینی طرح به رسمیت شناختن قبرستان حیوانات را به مقام های دولتی ارائه می کنند.

تصاویر چهره غمگین یک سگ در قبرستان حیوانات

تصاویر چهره غمگین یک سگ در قبرستان حیوانات

کارشناسان اجتماعی بر این نظرند که افول ارزش های زندگی و روابط نادرست اجتماعی در سایه زندگی بی هدف در میان مردم اروپا ، باعث شده تا توجه خانواده ها برای جبران کمبودهای روحی و عاطفی خود به سوی حیوانات سوق پیدا کند و از این رو مظاهر حیوان پرستی روز به روز در غرب گسترش می یابد و در مقابل ارزش های والای معنوی و انسانی کم رنگ می شوند.

 

تبلیغات