تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

تصویر برگزیده میکروسکوپی جهان

تصویر برگزیده میکروسکوپی جهان
این تصویر آسمان و صخره های سنگی زیبا نیست. بلکه عکسی است که توسط یک میکروسکوپ الکترونی از ترک های روی یک فلز هنگام خم شدن گرفته شده است. ‏

این تصویر برنده مسابقه
FEI در بهترین تصویر میکروسکپی سال ۲۰۱۱ شده است. ‏
 

تصویر برگزیده میکروسکوپی جهان
 
این یکی رتبه دوم مسابقه را از آن خود کرده از آلوئول های درون ریه انسان تهیه شده و گلبول های قرمز را در حال تبادل اکسیژن در عروق خونی نشان می دهد. ‏
 
تصویر برگزیده میکروسکوپی جهان
 
تصویر یک «مایت» که برنده رتبه سوم شده است. «مایت»‌ موجودی میکروسکپی است که به وفور در خانه ها و به خصوص در فرش و گرد و خاک پیدا می شود. این موجودات کوچک یکی از عوامل اصلی به وجود آورنده انواع آلرژی ها، اگزما و آسم به حساب می آیند. ‏

تصویر برگزیده میکروسکوپی جهان
 
 

تبلیغات