تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

عكس جالب از رییس جمهور زن برزیل

عكس جالب از رییس جمهور زن برزیل

تکناز : عكس زیر متعلق به خانم دیلما روسف رییس جمهوری فعلی برزیل است كه حدود 40 سال پیش در دادگاه نظامی ریودوژانیرو در حال محاكمه است . خانم روسف در این دادگاه علی رغم قریب به 3 هفته شكنجه نام هیچ كدام از همرزمانش را لو نداد و در مقابل قضات نظامی دادگاه از ترس انتشار چهره شان در رسانه ها با دست صورت خود را پوشانده اند.

 

عكس جالب از رییس جمهور زن برزیل

 
منبع : عصر ایران

تبلیغات