تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

تلاش زیبای دلفین برای دیدن غروب آفتاب

تلاش زیبای دلفین برای دیدن غروب آفتاب
کاش ما هم به روزهایی که از دست میدیم بیشتر توجه داشتیم …
 
 
 

تبلیغات