تبلیغات

تبلیغات

خشم زنان مصری به برهنه کردن زن مسلمان + عکس

مجموعه : گالری عکس روز
خشم زنان مصری به برهنه کردن زن مسلمان + عکس

زنان مصری در اعتراض به حرکت ناشایست شبه نظامیان این کشور در برخورد با یک زن معترض که موهای سرش را گرفته و او را نیمه برهنه روی زمین می کشیدند و کتک میزدند و بازتاب جهانی این حرکت به خیابانها ریختند .

انتشار این تصاویر خیلی از جوامع بشری را به حیرت فرو برد و صدها زن در اعتراض به این حرکت در خیابانهای کایرو راهپیمایی کردند.

 

خشم زنان مصری به برهنه کردن زن مسلمان + عکس

خشم زنان مصری به برهنه کردن زن مسلمان + عکس

خشم زنان مصری به برهنه کردن زن مسلمان + عکس

خشم زنان مصری به برهنه کردن زن مسلمان + عکس

خشم زنان مصری به برهنه کردن زن مسلمان + عکس

خشم زنان مصری به برهنه کردن زن مسلمان + عکس

خشم زنان مصری به برهنه کردن زن مسلمان + عکس

 

تبلیغات