تبلیغات

تبلیغات

عکسهایی از تمرینات دختران بدلکار در شمال تهران

مجموعه : زنان
عکسهایی از تمرینات دختران بدلکار در شمال تهران
تکناز : بین شاگردان پیمان ابدی هیچ تفاوتی میان زن و مرد وجود نداشت و او حتی اصرار داشت زن ها باید بیشتر از مردان قابلیت های خود را در بدلکاری نشان دهند.
آرزو بنی یعقوب و مریم پیربندی بعد از مرگ او تمریناتشان را زیر نظر علیرضا قره خانی دستیار پیمان ابدی ادامه دادند. نازنین، مریم و مارال به سرپرستی آرزو بنی یعقوب جزو دختران بدلکاری هستند که این روزها سخت مشغول تمرین و یادگیری هستند.
عکسهایی از تمرینات دختران بدلکار در شمال تهران  - www.taknaz.ir

تبلیغات