تبلیغات

تبلیغات

هواپیماهای غول پیکر را چطوری میشورند ؟ + تصاویر

هواپیماهای غول پیکر را چطوری میشورند ؟ + تصاویر
 هواپیماهای غول پیکر را چطوری میشورند ؟ + تصاویر
 
هواپیما ها را وارد این سالن بزرگ میکنن و با دستگاه هایی که مشاهده میکنید سالن را پر از کف میکنند تا حدی که هواپیما کاملا در کف ناپدید خواهد شد.

تبلیغات