تبلیغات

تبلیغات

ركورد ارسال پیامك در روز قبل از انتخابات

مجموعه : مجله خبری

درست یك روز قبل از انتخابات دور دهم ریاست‌جمهوری، مردم كشورمان با ارسال 200 میلیون پیام كوتاه، ركورد تعداد پیامك در یك روز را شكستند.

به گزارش جام جم آنلاین با شروع موج تبلیغات ریاست‌جمهوری و محسوس شدن نقش رسانه‌ای به نام پیام كوتاه، مردم كشورمان با ارسال روزانه حدود 150 میلیون پیامك، این حركت را سرعت بخشیدند و در 24 ساعت قبل از انتخابات و تقریبا در زمانی كه تبلیغات ریاست جمهوری به پایان رسیده بود، مشتركان تلفن همراه با استفاده از این رسانه ارزان یك ركورد دیگر را ثبت كردند.

در این روز 30 میلیون مشترك همراه اول حدود 110 میلیون و 14 میلیون مشترك ایرانسل حدود 85 میلیون پیامك ارسال كردند كه طبق برآوردها حدود 5 میلیون پیامك نیز از سوی مشتركان سایر اپراتورها ارسال شد.

این پیامك‌ها در كل با رشد تقریبی 30 درصدی اكثرا توسط خود مشتركان ارسال شده است و طبق اعلام منابع آگاه در این دوره از انتخابات، پیامك‌های سازمان‌یافته نقش چندانی در اطلاع‌رسانی ایفا نكرد.

گفتنی است، پیامك‌های تبلیغاتی در كشور در حال حاضر توسط 3 شركت خصوصی طرف قرار داد با همراه اول ارسال می‌شود كه طبق اعلام یكی از این شركت‌ها در این دوره درآمد چندانی از پیامك‌های تبلیغات ریاست‌جمهوری نصیب ایشان نشده است.

هم‌اكنون نزدیك به 50 میلیون مشترك تلفن همراه در كشور وجود دارند كه از 2 اپراتور سراسری و 3 اپراتور استانی خدمات دریافت می‌كنند و در تمام روزهای تبلیغات، این اپراتورها خدمات سیگنالینگ خوبی به مشتریان ارائه كردند؛ این خدمات كه بیشتر مربوط به ارسال و دریافت پیام كوتاه است، توانست نقش بسزایی در اطلاع‌رسانی داشته باشد. همچنین طبق گزارش قبلی «جام‌جم»، درآمد روزانه اپراتورها از ارسال این پیامك‌ها به حدود 2 میلیارد تومان در روز رسید.

تبلیغات