تبلیغات

تبلیغات

موفقیت یک ایرانی در تولید اولین DNA مصنوعی

مجموعه : مجله خبری
تیم تحقیقاتی یک محقق ایرانی موسسه تحقیقاتی "اسکریپس" اولین DNA مصنوعی را که بدون نیاز به آنزیم می تواند خود را تکثیر کند، با هدف کسب اطلاعاتی درباره چگونگی تکثیر اولین مولکول طبیعی حیات روی زمین ایجاد کردند.

رضا قدیری – پرفسور شیمی و سرپرست تیم تحقیقاتی موسسه Scripps Research که نتایج یافته های خود را در تازه ترین شماره مجله "ساینس" منتشر کرده اند، در تلاش برای پاسخ دادن به سئوالاتی چون "حیات چگونه متولد می شود؟" و "اولین DNA چگونه تشکیل شد؟" توانستند در لابراتوار یک DNA مصنوعی را بسازند.

تیم "رضا قدیری" در این پژوهش، مولکولی را ساختند که از نظر ساختاری شبیه به DNA و قادر است بدون کمک به آنزیمهای لازم و برخلاف آنچه که در طبیعت رخ می دهد، توالی های خود را برای تشکیل زوج زنجیره های دیگر تغییر دهد.

یکی از ویژگیهای DNA قابلیت خود- تکثیری است اما در سلول، این فرایند در همکاری با چندین آنزیم انجام می شود.

این DNA مصنوعی در شرایطی خود را تکثیر می کند که مشابه شرایط محیطی دوران جوانی زمین است در یک DNA واقعی، دو زنجیره مولکولی از گروه قندها و فسفاتها تشکیل می شوند در حالیکه این DNA مصنوعی تنها از آمینواسیدها ایجاد شده است. آمینواسیدها ترکیبات آلی هستند که در محیط زمین نخستین نیز حضور داشته اند.

به گزارش مهر، رضا قدیری در سال 1987 از دانشگاه ویسکونسین- مدیسون آمریکا مدرک دکتری در رشته شیمی گرفت و در حال حاضر استاد شیمی موسسه Scripps Research است.

این دانشمند ایرانی در سال 1998 به دلیل تحقیقات ارزنده ای که در عرصه ساختارهای مولکولی و علوم نانو انجام داده بود "جایزه فینمن" (Feynman Prize) را دریافت کرد.

این جایزه همه ساله به بهترینهای دنیای علوم و فناوریهای نانو اعطا می شود.

تبلیغات