تبلیغات

تبلیغات

فیلم های شکست‌ خورده سینمای جهان در سال ۲۰۱۱ + تصاویر

فیلم های شکست‌ خورده سینمای جهان در سال ۲۰۱۱ + تصاویر

بسیاری از استودیوهای هالیوود دوست دارند سال 2011 را فراموش کنند، چرا که در بیشتر هفته‌های سال شاهد کاهش تماشاگران بودند و تعدادی از فیلم‌های پرهزینه هم کاملا شکست خوردند.

 
فیلم های شکست‌ خورده سینمای جهان در سال ۲۰۱۱ + تصاویر
1- «مریخ به مامان‌ها احتیاج دارد» / بودجه: 150 میلیون دلار / فروش جهانی: 39 میلیون دلار

فیلم های شکست‌ خورده سینمای جهان در سال ۲۰۱۱ + تصاویر

2- «ضربه غافلگیرکننده» («Sucker Punch») / بودجه: 82 میلیون دلار / فروش جهانی: 89.8 میلیون دلار
3- «آرتور» / بودجه: 40 میلیون دلار / فروش جهانی: 45.7 میلیون دلار
فیلم های شکست‌ خورده سینمای جهان در سال ۲۰۱۱ + تصاویر
4- «گرین لانترن» / بودجه: 200 میلیون دلار / فروش جهانی: 219.9
5- «کابوی‌ها و بیگانه‌ها» / بودجه: 163 میلیون دلار / فروش جهانی: 178.8 میلیون دلار
فیلم های شکست‌ خورده سینمای جهان در سال ۲۰۱۱ + تصاویر
6- «گِلی: فیلم کنسرت سه بعدی» / بودجه: 9 میلیون دلار / فروش جهانی: 18.7 میلیون دلار
فیلم های شکست‌ خورده سینمای جهان در سال ۲۰۱۱ + تصاویر
7- «کونان بربر» / بودجه: 90 میلیون دلار / فروش جهانی: 48.8 میلیون دلار
8- «نمی‌دانم چطور این کار را انجام داد» / بودجه: 24 میلیون دلار / فروش جهانی: 30.5 میلیون دلار
9- «موجود» (The Thing) / بودجه: 38 میلیون دلار / فروش جهانی: 27.4 میلیون دلار
فیلم های شکست‌ خورده سینمای جهان در سال ۲۰۱۱ + تصاویر
10- «سال مهم» (The Big Year) / بودجه: 41 میلیون دلار / فروش جهانی: 7.4 میلیون دلار
11- «خاطرات رام» / بودجه: 45 میلیون دلار / فروش جهانی: 21.6 میلیون دلار
12- «ناشناس» (Anonymous) / بودجه: 30 میلیون دلار / فروش جهانی: 14.8 میلیون دلار
فیلم های شکست‌ خورده سینمای جهان در سال ۲۰۱۱ + تصاویر
13- «سرقت برج» / بودجه: 75 میلیون دلار / فروش جهانی: 126.3 میلیون دلار
فیلم های شکست‌ خورده سینمای جهان در سال ۲۰۱۱ + تصاویر

14- «خوش‌قدم دو» / بودجه: 135 میلیون دلار / فروش جهانی: 115 میلیون دلار
فیلم های شکست‌ خورده سینمای جهان در سال ۲۰۱۱ + تصاویر
 
15- «شب سال نو» / بودجه: 56 میلیون دلار / فروش جهانی: 54.9 میلیون دلار
 
 

تبلیغات